Khung hình phạt đối với hành vi không nộp báo cáo tài chính

Nếu như làm mất hóa đơn, doanh nghiệp chỉ đổi mặt với mức phạt tài chính đến 10 triệu đồng, thì đối với hành vi không nộp báo cáo tài chính, mức phạt này sẽ tăng lên gấp nhiều lần. Đối với hóa đơn điện tử, việc lưu trữ hóa đơn điện tử đã trở nên đơn giản, thuận tiện hơn rất nhiều. Do vậy, các doanh nghiệp cần phải lưu ý để đảm bảo công việc nộp báo cáo tài chính cũng trơn tru, đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật. Cùng tìm hiểu các khung hình phạt đối với hành vi không nộp báo cáo tài chính trong bài viết dưới đây.

Từ ngày 01/05/2018, Nghị định 41/2018 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập đã chính thức có hiệu lực thi hành.

Phạt từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi:

+ Lập báo cáo tài chính không đầy đủ nội dung hoặc không đúng theo biểu mẫu quy định
+ Lập báo cáo tài chính nhưng không có chữ ký của người lập, kế toán trưởng, người phụ trách kế toán hoặc người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán.
Phạt từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với các hành vi:
+ Lập không đầy đủ các báo cáo tài chính theo quy định
+ Áp dụng mẫu báo cáo tài chính khác so với quy định của chuẩn mực và chế độ kế toán (Trừ trường hợp đã được BTC chấp nhận)

vi phạm hành chính

Phạt từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau:

+ Không lập báo cáo tài chính theo quy định
+ Lập không đúng so với số liệu trên sổ kế toán và chứng từ kế toán
+ Lập và trình bày báo cáo tài chính không tuân thủ đúng chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán

https://noithatdeco.com/nhung-uu-diem-vuot-troi-cua-chu-ky-so-hsm/

Phạt từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với một trong các hành vi:

+ Giả mạo báo cáo tài chính, khai man số liệu
+ Thỏa thuận hoặc ép buộc người khác giải mạo BCTC, khai man số liệu
+ Cố ý, thỏa thuận hoặc ép người khác cung cấp, xác nhận thông tin, số liệu kế toán sai sự thật…
Đối với hành vi chậm nộp báo cáo tài chính thì tùy theo thời hạn nộp chậm mà doanh nghiệp sẽ phải đối diện với các khung hình phạt khác nhau. Đối với hành vi không nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc không công khai báo cáo tài chính theo quy định thì sẽ phải đối diện với mức xử phạt từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng.
Trên đây là những quy định mới nhất về mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm về báo cáo tài chính. Hy vọng các doanh nghiệp có thể nắm rõ và thực hiện triển khai theo đúng quy định.
https://noithatdeco.com/

Có thể bạn quan tâm: Cách đặt bàn thờ thần tài

Cách bố trí phòng bếp