Những biểu mẫu khi thực hiện thông báo phát hành hóa đơn điện tử

Doanh nghiệp trước khi sử dụng hóa đơn điện tử bắt buộc phải lập và gửi thông báo phát hành hóa đơn điện tử cùng hóa đơn mẫu điện tử cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp (trừ hóa đơn được mua, cấp tại cơ quan thuế). Có thể thấy, từ hóa đơn điện tử đến các nghĩa vụ về thuế đều đã được triển khai nhanh chóng qua mạng internet, hóa đơn điện tử ra đời nhằm thay thế hóa đơn giấy, báo cáo thuế qua mạng ra đời thay thế phương thức báo cáo truyền thống, kê khai nộp thuế điện tử thay thế phương thức kê khai nộp thuế truyền thống… Vậy, khi thực hiện làm thông báo phát hành hóa đơn điện tử, doanh nghiệp cần quan tâm đến các biểu mẫu nào?

-Thứ nhất là thông báo phát hành hóa đơn điện tử: Hình thức nộp thì doanh nghiệp sẽ kết xuất file XML nộp qua mạng

– Thứ hai: quyết định sử dụng hóa đơn điện tử (mẫu do doanh nghiệp tự soạn hoặc bên đơn vị cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử cung cấp gửi mẫu). Hình thức nộp sẽ nộp đính kèm cùng thông báo phát hành hóa đơn điện tử qua mạng.

– Thứ ba: hóa đơn mẫu (dạn hình ảnh dán lên file word): nộp đính kèm thông báo phát hành hóa đơn điện tử qua mạng.

thông báo phát hành hóa đơn

Theo quy định tại khoản 3, điều 1, Thông tư 37/2017 quy định: Thông báo phát hành háo đơn điện tử và hóa đơn mẫu phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp thời hạn chậm nhất là 02 ngày trước khi tổ chức kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn.

Quy định về thông báo phát hành hóa đơn phải bao gồm cả hóa đơn mẫu và được niêm yết rõ ràng ngay tại các cơ sở sử dụng hóa đơn để bán hàng hóa, dịch vụ trong suốt thời gian sử dụng hóa đơn, Cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức kinh doanh thanh lý hợp đồng in khi đã lập tờ Thông báo phát hành hóa đơn đối với hợp đồng đặt in hóa đơn không quy định thời hạn thanh lý hợp đồng (đối với hóa đơn đặt in) và không bị xử phạt.

Đối với trường hợp khi nhận được Thông báo phát hành do tổ chức gửi đến, cơ quan Thuế phát hiện thông báo phát hành không đảm bảo đủ nội dung theo đúng quy định thì trong thời hạn hai (02) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Thông báo, cơ quan thuế phải có văn bản thông báo cho tổ chức biết. Tổ chức có trách nhiệm điều chỉnh để thông báo phát hành mới.”

Lưu ý: Đối với doanh nghiệp lần đầu thực hiện thủ tục phát hành hóa đơn điện tử thì doanh nghiệp phải nộp bản giấy bao gồm: Quyết định sử dụng hóa đơn và Mẫu hóa đơn cho Cơ quan thuế quản lý. Sau khi được chấp nhận, DN thực hiện lập Thông báo phát hành hóa đơn (TB01/AC) nộp qua mạng. Chi tiết biểu mẫu, vui lòng tham khảo thêm ở bài viết: Hướng dẫn lập thông báo phát hành hóa đơn lần đầu (TB01/AC) trên HTKK cho Doanh nghiệp mới thành lập 

SỬ DỤNG HĐĐT CÓ CẦN LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HÓA ĐƠN KHÔNG?

NHỮNG ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI CỦA CHỮ KÝ SỐ HSM

Thủ tục, biểu mẫu đăng ký thông báo phát hành hóa đơn điện tử từ lần 2 trở đi, doanh nghiệp chỉ cần nộp thông báo phát hành hóa đơn điện tử, Quyết định sử dụng hóa đơn điện tử và mẫu hóa đơn điện tử qua mạng cho cơ quan thuế. Sau 2 ngày làm việc,doanh nghiệp tra cứu thông tin thông báo phát hành hóa đơn điện tử.

Như vậy, trên đây là những nội dung quan trọng liên quan đến những biểu mẫu khi thực hiện việc thông báo phát hành hóa đơn điện tử mà các doanh nghiệp cần phải lưu tâm. Với bài viết này hy vọng đã cung cấp thêm những thông tin hữu ích giúp các doanh nghiệp có thể triển khai sử dụng hóa đơn điện tử một cách dễ dàng.
 

Có thể bạn quan tâm: Cách đặt bàn thờ thần tài

Cách bố trí phòng bếp