Ý nghĩa của các con số trong Âm Dương, Ngũ Hành

Ý nghĩa của các con số trong Âm Dương, Ngũ Hành

Không chỉ cung mệnh, màu sắc, các con số cũng tuân theo quy luật Âm Dương, Ngũ Hành. Trong cuộc sống, con số được sử dụng thường xuyên và có vai trò quan trọng. Điều này đã tạo nên một ngoại lực ...